klimatsmart RESANDE

FLy green Fund

Genom Fly Green Fund kan du reducera ditt klimatavtryck från flygresor. Genom ekonomiskt stöd bidra du till inköp av bioflygbränsle och uppbyggnaden av storskalig produktion i Sverige.


vill du lära dig mer om hur researrangörerna arbetar inom hållbarhet

Här nedan kan du hitta material kan du ta del av hur våra researrangörer arbetar för ett mer hållbart resande.