Om Örebro Airport

en knutpunkt för mellansverige, en tillväxtmotor för sverige

 

Vår region är en betydande del av Sverige och Örebro Airport är ett nav i regionen. En viktig orsak är att vi har en väl fungerande infrastruktur. Den är som ett blodomlopp där människor och gods kan flöda och på sätt ge syre åt samhället, även de samhällen som ligger i Sveriges utkanter.

Flyget och Örebro Airport har en central roll i detta system. Flygplatsen ligger strategiskt belägen mellan E18 och E20 med närheten till både Olso och Stockholm. I den region som nyttjar oss lever omkring två miljoner människor. Det är en femtedel av Sveriges befolkning. Tusentals företag använder våra tjänster varje dag, året om.

Örebro Airport är Sveriges största regionala fraktflygplats och en av de ledande inom landets charterflygplatser. På så sätt är Örebro Airport inte bara en förutsättning för tillväxt i regionen. Vi bidrar till att hela Sverige kan växa.

Flygplatsen är handikappanpassad och utformad för snabb och effektiv incheckning. Välkommen till oss och trevlig resa!