flygtrafiken mellan örebro-köpenhamn upphör

Pressmeddelande 2018-07-11

Den 25 oktober 2015 startade Örebro Airport tillsammans med Nordica flyglinjen mellan Örebro och Köpenhamn. Satsningen gällde under 3år men då linjen inte bedöms bli lönsam inom rimlig tid har styrelsen för Örebro Läns Flygplats beslutat att avbryta trafiken efter sommaruppehållet.

-Vi vet att flyglinjen är mycket viktig för regionen men vi måste ta ansvar för bolagets ekonomi och agera affärsmässigt på ett bra sätt säger Irén Lejegren, Styrelseordförande för Örebro Läns Flygplats AB.

Vi beklagar det inträffade och hänvisar de resenärer som har bokat eller köpt biljetter till den försäljningsorganisation där man har genomfört sin bokning. Flygplatsens arbete fortskrider med att utveckla reguljärtrafik från Örebro, men för närvarande avslutas alltså befintlig trafik med Nordica.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Smedberg, vd Örebro Airport, mikael.smedberg@orebroairport.se
Irén Lejegren, Region Örebro län, iren.lejegren@regionorebrolan.se