Ulla Fägersten guidar besökarna på airside.

Ulla Fägersten som är operativt ansvarig på flygplatsen guidar besökarna.


Forum för Logistik besöker Örebro Airport

Nyhet 2019-02-06

Under måndagskvällen arrangerade Business Region Örebro tillsammans med flygplatsen nätverksträff för Forum för Logistik. Örebro Airport är som Sveriges fjärde största fraktflygplats, en central nod för Mellansveriges logistikflöden och kommunikationer.

Presentation av Örebro Airport, Mikael Smedberg och Johan Ljungberg.

Kvällen inleddes med en presentation om flygplatsen fraktverksamhet, av vd Mikael Smedberg och verksamhetsansvarig Johan Ljungberg. Besökarna träffade sedan medarbetare på flygplatsen som visade fraktverksamheten på airside. Avslutningsvis berättade Frans Prenkert, professor i företagsekonomi vid Örebro Universitet, om hur det nya forskningscentret med starka logistikkopplingar håller på att ta form.

Visste du att flygplatsens maskinpark består av ungefär femtiotalet fordon.

Flygplatsens maskinpark består av ungefär femtiotalet fordon.