med anledning av thomas cook groups konkurs

Uppdaterad nyhet 2019-09-23 13:54

Vinggruppen i de nordiska länderna arbetar nu intensivt för att informera alla berörda parter kring Thomas Cook Groups konkurs. Vi informerar de som ska resa de närmaste dagarna så snart vi vet mer. De som kommer att resa vid ett senare tillfälle kommer också att få information, men vi prioriterar att lösa situationen för dem som är på plats på destinationerna och de som har en tidig avresa först. Håll utkik på webbplatsen https://www.ving.se/aktuelltlänk till annan webbplats där uppdateras ny information så snart den är tillgänglig.

Frågor och svar

Vad har hänt?

Vings ägare Thomas Cook Group har idag tidigt på morgonen ansökt om konkurs efter att ett planerat kapitaltillskott inte har kunnat genomföras. Thomas Cook Airlines, som flyger majoriteten av Vinggruppens gäster i Norden ägs av Thomas Cook Group. Därför kommer resenärer under måndagen att drabbas av inställda flyg som en följd av konkursen.

Är även Vinggruppen försatt i konkurs?

Konkursansökan gäller för Thomas Cook Group och inte Vinggruppen i Norden.

Har ni inte vetat om det här?

Att Thomas Cook Group varit inne i en komplex rekapitaliseringsprocess har varit känt länge. Den information vi har haft har hela tiden och arbetat utifrån har varit att detta ska gå i lås. Situationen har utvecklats i snabb takt de senaste dagarna och förhandlingar pågick in i det sista. Dock kunde inte rekapitaliseringen fullföljas och därför ansökte Thomas Cook Group om konkurs tidigt på måndag morgon den 23 september.

Hur drabbas era resenärer?

Konkursen innebär tillsvidare att Vinggruppens flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, är förhindrad att flyga. Ledningen för flygbolaget i Norden har därför fattat beslut att ställa in samtliga flygningar under måndagen. Samtidigt utvärderas all övrig flygtrafik och som ett resultat av TC Groups konkurs har Vinggruppens ledning tills vidare beslutat att ställa in alla flygresor från Norden.

Om mitt flyg ställs in, gäller vanliga villkor enligt paketreselagen?

Ja, om vi ställer in resor och inte kan arrangera alternativa lösningar betalas hela resans pris tillbaka enligt paketreselagen.

Vilka villkor i övrigt gäller?

Normala av- och ombokningsregler gäller.

Gäller resegarantin fortsatt eller måste ni ansöka på nytt?

Resegarantin gäller. Den är utställd per legal enhet per land och påverkas inte av Thomas Cook Groups konkurs.

Jag försöker betala min resa men får inte igenom betalningen. Hur kommer det sig?

Med tanke på omständigheterna kan vi för tillfället inte ta emot några betalningar just nu.

Vad händer med resenärer som befinner sig på resmålen?

Vårt fokus just nu är att ta hand om drabbade kunder och vi räknar med att ha mer information under dagen, men har i nuläget inte alla svar på hur Thomas Cook Groups konkurs kommer att påverka oss.

Vilka resenärer drabbas?

Konkursen innebär tillsvidare att Vinggruppens flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, är förhindrade att flyga. Ledningen för flygbolaget i Norden har därför fattat beslut att ställa in samtliga flygningar under måndagen. Samtidigt utvärderas all övrig chartertrafik som ett resultat av TC Groups konkurs. Resenärer som har bokat en resa med reguljärflyg omfattas inte av den inställda trafiken.

https://www.ving.se/aktuelltlänk till annan webbplats