2009 - hjälpsändning haiti

Boeing C17 Globemaster har landat i Örebro för första gången år 2009. Detta mäktiga flygplan flögs under tjänst utav MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). På första bilden nedan kan man se hur motorerna kontrolleras och repareras på plats på Örebro Airport. Planet användes sedan under vintern för att flyga en hjälpsändning till Haiti.