Airport regulations

Airport Regulations (AR) är flygplatsens egna lokala ordnings- och säkerhetsregler. De ska informeras till, 1och följas av de som tjänstgör på, beträder eller trafikerar flygplatsen i sin verksamhet.

Elektronisk prenumeration av nya och reviderade AR kan beställas av Anneli Lundberg, flygsäkerhetskoordinator via e-post fornamn.efternamn@orebroairport.se.

Nr. 1 Regelverk och bestämmelserPDF

Nr. 2 Tillträde till flygplatsenPDF

Nr. 3 Grundläggande utbildningPDF

Nr. 4 BrandskyddsreglerPDF

Nr. 5 Framförande av flygplatsens fordonPDF

Nr. 6 Ordning på stationsplattanPDF

Nr. 7 VarningsbeklädnadPDF

Nr. 8 TankningPDF

Nr. 9 OljespillPDF

Nr. 10 Start av luftfartygPDF

Nr. 11 Fordon på RWY som kan skymmas av pejlstuganPDF

Nr. 12 RadiokommunikationPDF

Nr. 13 Hantering av vilt- fågelförekomstPDF

Nr. 14 AvvikelsehanteringPDF

Nr. 15 LVP- Low Visibility procedurePDF

Nr. 16 ParkeringsbestämmelserPDF

Nr. 17 Bestämmelser för verksamhetsidkarePDF

Nr. 18 Reklam och handelPDF

Nr. 19 Skyddsområden för ILS och GP sändarePDF

Nr. 20 Fotografering och informationsspridningPDF

Nr. 21 Åtgärder vid olycka/kollision med fordon på airsidePDF