Airport regulations

Airport Regulations (AR) är flygplatsens lokala och allmänna regelverk. All personal vid myndigheter, företag och andra organisationer som har sin verksamhet på flygplatsen ska ha kännedom om och efterleva AR. Elektronisk prenumeration av nya och reviderade AR beställs genom flygsäkerhetskoordinator Anneli Lundberg, per mejl anneli.lundberg[@]orebroairport.se

Nr. 1 Regelverk och bestämmelserPDF

Nr. 2 Tillträde till flygplatsenPDF

Nr. 3 Grundläggande utbildningPDF

Nr. 4 BrandskyddsreglerPDF

Nr. 5 Framförande av fordon på flygplatsen PDF

Nr. 6 Ordning på stationsplattanPDF

Nr. 7 VarningsbeklädnadPDF

Nr. 8 TankningPDF

Nr. 9 OljespillPDF

Nr. 10 Start av luftfartygPDF

Nr. 11 Fordon på RWY som kan skymmas av pejlstuganPDF

Nr. 12 RadiokommunikationPDF

Nr. 13 Hantering av vilt- fågelförekomstPDF

Nr. 14 AvvikelsehanteringPDF

Nr. 15 LVP- Low Visibility procedurePDF

Nr. 16 ParkeringsbestämmelserPDF

Nr. 17 Bestämmelser för verksamhetsidkarePDF

Nr. 18 Reklam och handel

Nr. 19 Skyddsområden för ILS och GP sändare

Nr. 20 Fotografering och informationsspridning

Nr. 21 Åtgärder vid olycka/kollision med fordon på airside