Prislista

(Priserna gäller från 1 januari 2014 och tillsvidare)


SYSTEMAVGIFTER

 

Landningsavgift:

Per påbörjat ton MTOW inkl 6 tim parkering inklusive Terminal Navigation Charge (TNC)

80:-

Minimiavgift

250:-

Rabatter till landningavgift under publicerade öppethållanden: Övrig tid gäller full taxa. (Dock lägst minimiavgift).

75 %

Skolflygning, PFT, teknisk kontrollflygning

50 %

Samtliga proppellerdrivna flygplan med MTOW < 20 ton och övriga luftfartyg som uppfyller bullerdämpningskraven enligt Chapter 3 eller 5 inom detta viktintervall.

50 %

Helikopter

Lokalt årskort

Enligt separat avtal*

LFV årskort

Accepteras ej

WSC

Accepteras. (WSC: Weekly Seasonal Card, av Luftfartsverket utfärdat turistkort gällande en vecka för obegränsat antal landningar i Sverige med flygplan under 2000 kg MTOW).

 

Befrielse från landningsavgift:
Ambulanstransporter (HOSP) och liknande samhällsviktiga transporter av icke kommersiell karaktär.

 

Parkeringsavgift:

Per dygn ( gäller ej flygplan med bas på flygplatsen)

15:-/påbörjat ton MTOW

Minimiavgift

150:-/dygn

Passargeraravgift:

 

Per avgående passagerare

100:-

 

*Lokalt årskort

Det lokala årslandningskortet gäller endast på Örebro Airport och för flygplan baserade på Örebro Airport med en vikt MTOW understigande 2000 kg. Det gäller för ett obegränsat antal landningar och inflygningstillfällen under ett kalenderår.

Avgifter för extra öppethållning:
Tider utöver flygplatsens publicerade öppethållning erfordrar begäran om extra öppethållning. Begäran om extra öppethållning ska göras till OP eller Stationschef. Minimiavgift beräknas för minst en timme om det extra öppethållandet är förlagt i direkt anslutning till ordinarie öppethållande.

Vid extra öppethållande som ej är förlagd i direkt anslutning till ordinarie öppethållande beräknas avgiften till minst tre timmars öppethållande enligt nedan:

 

Extra öppethållning

Torn Pris/timme 1300:-

3 timmar 3 900:-

Extra öppethållning

Ramp 700:-/man och timme

3 timmar 2 100:-

Beredskap, Snöröjning

3 000:-/tillfälle

(Ej i direkt anslutning till öppettid)

Rabatter för nyetablering av trafik
Flygbolag som etablerar ny trafik till nya destinationer som inte trafikerat flygplatsen de senaste 12 månaderna är berättigade till rabatter på vissa flygplatsavgifter.