Händelserapportering

Rapportering av händelse

Rapportering skall ske HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför ska händelser rapporteras?
Örebro Airport ska vara en säker flygplats. Alla medarbetare har ett ansvar och en skyldighet att göra sitt yttersta för att förhindra att händelser uppstår som kan orsaka skador på människor, egendom och miljö. Syftet med händelserapportering är att säkerställa att avvikelser som inträffar på flygplatsen blir kända och omhändertas. En händelse som kan påverka flygsäkerheten negativt får inte uppkomma på nytt.

När ska en händelserapport skrivas?

Händelserapport skall ofördröjligen lämnas när:

  • Händelser som påverkat eller skulle kunna ha påverkat flygsäkerheten på ett negativt sätt
  • Funktionsfel på material, teknisk utrustning eller fastighet tillhörande flygplatsen
  • Skador på flygplan, byggnader och anläggning
  • Situationer där person/personer har uppträtt störande/hotfullt eller utfört kriminell handling
  • Före­komst av vilt och fågel inom flygplatsområdet
  • Olycksfall vid flygplatsen

Vem ska skriva en händelserapport?
Du som arbetar eller av annan anledning innehar behörighetshandling på flygplatsen är skyldig att utan dröjsmål rapportera en händelse.