1994 - Örebro Bofors

Början av 1990-talet var en viktig period för flygplatsen.

Till att börja med byggdes banan ut ytterligare och uppmätte då 2000 meter år 1993. Samma år byggdes även terminalen ut åt alla håll och dessutom inrättades en taxfree-butik. Innan årets slut tas Köpenhamnslinjen över av SAS och flygplanstypen Fokker 50 sätts in med fyra avgångar per dag, senare opererade en Q400. Med SAS fick linjen en påtaglig ökning av antalet passagerare.

1994 ändrades namnet på flygplatsen till Örebro-Bofors. Det blev nyinvigning utav flygplatsen och man uppmärksammade den nya affären med SAS på Köpenhamnslinjen. Jan Stenberg, dåvarande VD för SAS, flög in och besökte Örebro (bilden ovan).