1996 - Fraktutveckling

Under 1990-talet utvecklades flygplatsen starkt inom frakt.

Detta ligger till grund för att flygplatsen idag är Svergies största regionala fraktflygplatsen och fjärde största totalt. 1998 firades 20-års jubileumet för Örebro Läns Flygplats AB och under året arrangerades även en välbesökt flygdag.

1996

Fraktflyg har länge varit ett önskemål från flygplatsledningen och näringslivet i Örebro-regionen. Fram till 1996 var all flygfrakt hänvisat till det reguljära linjeflyget med de begränsade utrymmen som då kunde erbjudas. Efter det har vi inte slutat att utvecklas och idag är Örebro Airport fjärde störst i Sverige inom flygfrakten. Både för näringslivet och privatpersoner i Örebro är detta en viktig faktor då vi beställer allt mer varor på nätet och dessa flygs in till oss.

Från våren 1996 etablerade sig expressfraktföretaget DHL på flygplatsen vilket förde med sig en betydande ökning av antalet ton flygfrakt som hanteras på flygplatsen. I slutet av sommaren etablerade sig därefter även flygfraktspeditören Panalpina AB. En stor anledning till den senare etableringen var att Ericsson i Kumla började nyttja flyg för distribution av sitt gods. Med detta ökade flygfrakten från ca 75 ton om året till över 20 000 ton på tre år.

1998

Under 1998 firade flygplatsen 20 år och under året arrangerades en flygdag ute i Täby. Evenemanget lockade hundratals personer som fick chansen att få en inblick i verksamheten.

Tre destinationer flygs under sommaren 1998 och dubblerade två destinationer under vintersäsongen. Sammanlagt beräknas ca 45 000 resenärer passera ut och in på flygplatsen. Samma år har linjeflyget utökats med en linje till Malmö. Totalt räknar vi med ca 110 000 passagerare (154272) inom linjeflyget under detta år. I september etablerade sig även expressfraktbolaget TNT på flygplatsen med dagliga avgångar till och från Liège.

1999

Det året förlängdes banan till 2300 m. Inhyst i en hangar och ett varmförråd påbörjades hantering av flygfrakt d.v.s byggande och öppnande av palletter samt hantering av tullgods m.m. Från oktober kom all denna hantering både flygplatsens egen och den som sköttes av andra företag att flytta in i en helt ny fraktterminal. Byggnaden på 3 600 m2 uppfördes i Örebro kommuns Industri-byggnadsbolags (IBB) regi och hyrs av flygplatsbolaget. Samtidigt inrättade flygplatsbolaget ett tullager som drivs i helt egen regi.

Bilden nedan visar en överblick av Örebro Airport i slutet på 1990-talet med den nybyggda fraktterminalen längst till höger.