Högtflygande klimatmål efter ny kartläggning

Nyhet

Inom ramen för Grön Flygplats har 25 regionala flygplatser kartlagt
sin klimatpåverkan och satt upp högt ställda mål för de kommande åren. Tillsammans siktar de på 50% minskade koldioxidutsläpp på tre år.

Under perioden 2019-2020 har Örebro Airport tillsammans med 24 andra flygplatser, anslutna till Svenska Regionala Flygplatser (SRF), kartlagt sina utsläpp, sin energianvändning och sina cirkulära flöden. Kartläggningen var ett första steg i miljöprojektet Grön Flygplats, ett klimatprojekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande.

Flygplatser inspireras av varandra
Kartläggningen visar att flygplatsernas miljöarbete har kommit olika långt. Vissa flygplatser ligger sedan flera år i framkant med sitt miljöarbete, medan andra är ivriga att komma igång på startbanan. Flera av flygplatserna i projektet ligger redan nära noll i koldioxidutsläpp när det gäller själva driften av flygplatsen. Genom samarbetet i Grön Flygplats kan andra flygplatser dra lärdom av de som ligger lite före.

- Flygplatsernas utbyte av varandra är en fin styrka i projektet, säger Mari Torstensson, projektledare för Grön Flygplats. Flygplatserna går gemensamt ihop och tar ansvar för miljön. Man utbyter erfarenheter och lär varandra att “plocka lågt hängande frukter” vilket kan göra stor skillnad i verksamheten och omställningen. Men även de som kommit långt kan lära av varandra. Jag är oerhört stolt över de flygplatser som satt som mål att bli koldioxidneutrala, men även över de som satt tuffa mål när det gäller att minska sin klimatpåverkan från nuvarande nivå.

Miljömål för 25 flygplatser

Projektets gemensamma mål för de 25 flygplatserna är:

  • Minska energianvändning med 6% från 2018 till 2021.
    Det innebär en minskning med 2 392 MWh.
  • Minska koldioxidutsläpp med 49% från 2018 till 202.
    Detta innebär en minskning med 877 ton koldioxid.
  • Minska mängden osorterat avfall med 14% från 2018 till 2021.
    Detta innebär en minskning med 47,5 ton.


Energibesparing motsvarande 109 villor
När det gäller energieffektivisering kan insatserna för flygplatserna jämföras med uppvärmning, varmvatten och hushållsel för 109 villor.

Koldioxidreduktion - som en roadtrip på 183 jordsnurr
Grön Flygplats har satt ett riktigt högtflygande mål för insatserna att minska
koldioxidutsläppen från flygplatserna. Nästan 50% på tre år. Reduktionen kan
jämföras med att köra en genomsnittlig nytillverkad bensinbil 183 varv runt jorden.

Peter Larsson, vd Svenska Regionala Flygplatser

- Det är upplyftande att se hur flygplatserna fortsätter att arbeta både målmedvetet och effektivt med miljöarbetet, trots den flerbottnade kris som branschen genomgår just nu, säger Peter Larsson, vd för SRF. Många av våra regionala flygplatser har stora utmaningar med att säkra sin finansiering, samtidigt som de drabbats hårt när resandet minskat av både coronapandemin och ändrade resmönster. Det inger stort hopp att de regionala flygplatserna, trots kriserna, jobbar hårt för det framtida resandet och ökar sitt omställningsarbete med nya konkreta miljömål.

Fakta Grön Flygplats

Grön Flygplats är klimatprojektet som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande. Vår vision är en framtid utan utsläpp och med minskat avstånd mellan människor. Grön Flygplats jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF). Vi jobbar för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Genom Grön Flygplats skapas möjligheterna att tanka fossilfritt flygbränsle och att ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Med Grön Flygplats bidrar SRF både till att målen ska nås och även till att förstärka arbetet med att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet på marken minskar. Grön Flygplats är ett treårigt projekt som fått stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under projekttiden kommer SRF att samarbeta med många externa aktörer för att skapa förutsättningar för det hållbara resandet och möjliggöra att nya smarta produkter och tjänster skapas. Grön Flygplats driver på utvecklingen för att få fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg genom att få fler att köpa biobränsle och deltar i projekt som driver på utvecklingen av el- och hybridflygplan. Resan mot framtiden startar med Grön Flygplats!

Dessa flygplatser ingår i projektet Grön Flygplats: Arvidsjaur, Borlänge, Gällivare, Hagfors, Halmstad, Hemavan, Höga kusten, Jönköping, Kalmar Öland, Karlstad, Kristianstad, Lycksele, Mora-Siljan, Norrköping, Pajala, Skellefteå, Stockholm-Västerås, Sundsvall-Timrå, Torsby, Trollhättan-Vänersborg, Vilhelmina, Växjö, Ängelholm-Helsingborg, Örebro, Örnsköldsvik.

Kontakt

Mari Torstensson
Projektledare Grön Flygplats
Svenska Regionala Flygplatser
E-post: mari.torstensson@flygplatser.se
Tel: 070-819 21 37

Vill du veta mer om Örebro Airports miljöarbete kontakta: cecilia.larsson@orebroairport.se

Länkar