” Ryck på tio”- En gemensam identifieringsövning i fall av allvarlig händelse på flygplats

Bild: Sara Ledung, Gränspolissektionen i Bergslagen

Nyhet

Fredagen den 12 april genomfördes en övning där ett fyrtiotal deltagare från Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Ambulansen, RRB, SOS, Örebro Kommun, Länsstyrelsen i Örebro Län, Regionen, Örebro Flygplats och säkerhetsbolaget CSG medverkade. Målet för dagen var ”att hitta varandra, att hitta tillsammans och att hitta varandras roller” för att stå väl förberedda om en allvarlig attack skulle inträffa på Örebro flygplats.

Övningen, som initierades av Gränspolissektion, ägde rum i Nerikes Brandkårs lokaler i Byrsta och genomfördes som en ”skrivbordsövning”. Under ledning av Tomas Koppelman-Hellgren (regional samordnare terrorism och dödligt våld) och Martin Nyström (regional insatsledare och sakkunnig), båda från polisregion Stockholm, guidades deltagarna genom en teoretisk genomgång kring bl.a. vilka faktorer som påverkar var och när terrordåd inträffar, koncept vid terror och vikten av självorganisering.

Vikten av att ha rätt mindset för att spara sekunder och att våga lita på magkänslan för att öka chanserna att lyckas utgjorde det övergripande budskapet för dagen. För att få med samtliga deltagare på tåget drogs paralleller till SVT:S långkörare ”På spåret”, där det, precis som vid en allvarlig händelse, kan vara avgörande för utgången att man vågar ”rycka på 10!”

I skenet av vårt mindsets betydelse belystes hur välfungerande samverkan mellan deltagarnas funktioner, delad gemensam nomenklatur och delad kännedom om klara välfungerande larmkedjor skapar avgörande grundförutsättningar för att stärka den gemensamma regionala motståndskraften som utgör nyckeln för förmågan att begränsa potentiella gärningsmän, hålla låga nollvärden och minimera den totala påverkan vid ex. en eventuell terrorattack mot flygplatsen.

Sammantaget kan man konstatera att det inom respektive deltagande organisation finns mycket kunskap och många välfungerande rutiner, men att samverkan mellan de olika aktörerna som skulle komma att beröras om en allvarlig händelse som ex. skulle leda till utrymning, inträffar, är bristfällig. Vidare finns en god vilja bland deltagarna att framgent fortsätta att samverka för att öka den gemensamma motståndskraften och ett samförstånd om att det sämsta som kan hända är att en riktigt bra samövning blir av, om magkänslan slår fel och man ”rycker på 10!”

Text & bild: Sara Ledung, Gränspolissektionen i Bergslagen

Bilden ovan föreställer från vänster: Mathias Henricsson (Vakthavande Befäl RLC Bergslagen), Silja Ilberg (Gruppchef Gränspolisen), Rickard Carnell (Ambulansen), Andreas Svahn (Tf. RIL Region Bergslagen), Morgan Sandberg (Räddningstjänsten) Martin Nyström (Polismyndigheten, Region Stockholm), Tomas Koppelman-Hellgren (Polismyndigheten, Region Stockholm), Mikael Smedberg (VD Örebro Airport)