STORA FRAMSTEG INOM HÅLLBARHET PÅ FLYGPLATSEN

Nyhet

Sedan årsskiftet är Örebro Airport en av de första flygplatserna i Sverige att bli fossilfria. Ett omfattande arbete som bland annat medfört att hela maskinparken idag drivs på fossilfria energikällor.

Tidigare miljöansvariga Cecilia Larsson är antagen som hållbarhetsansvarig, och fortsätter såväl arbetet med säkerhetsfrågor. Arbetet har också inkluderat föredrag för samverkanforum inom Sveriges Regionala Flygplatser samt Grön Flygplats, angående bland annat anpassning till fossilfri reservkraft. En förnyad miljödiplomering Pdf, 331.6 kB. är en viktig del av framgångarna, som har gett goda förutsättningar för personal och partners som idag har ett högt engagemang runt utvecklingen av hållbarhet på flygplatsensområde. Nya idéer och förbättringsförslag bidrar till att verksamheten alltmer minskar sitt avtryck på miljön.

UPPFYLLDA MILJÖMÅL

  • Fossilfrihet
  • Minskade avfallstransporter
  • Effektiviserad energiförbrukning

Framsteg syns även inom klimatprojektet Grön Flygplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där Örebro tillsammans med 25 regionala flygplatser jobbar för att Sverige ska bli världens första fossilfria land. De gemensamma målen är tydliga, med syftet att öka cirkulära ekonomin och minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Kontakta Cecilia Larsson, om du vill veta mer, har uppslag eller idéer om samarbeten runt hållbarhet.