Parkering

Om flygplatsens parkering.

LÅNGTID & KORTtid

Ingen förbokning av parkering krävs. Parkeringsområdet ligger i nära anslutning till passagerarterminalen.

Långtidsparkering:
140 kr/dygn
1 vecka 700 kr
2 veckor 920 kr
Därefter 45 kr/dygn
Max 30 dagar

Korttidsparkeringen erbjuder fri parkering i 3 timmar. Du kan även anslutna till apptjänster E-park eller Flowbird.

Funktionshindersanpassad parkering:
Finns på kort- och långtidsparkeringen i nära anslutning till terminalen. Parkeringen kan ej förbokas.

Öppethållande långtidsparkering:

Långtidsparkeringen hålls öppen i samband med passagerar ankomster och avgångar. Om flygplatsen är obemannad, kontakta CSG 019 - 26 40 50 som öppnar mot ersättningskostnad på 500 kr.

Parkera via Apptjänst

Förenkla din resa genom att redan nu ansluta till någon av apptjänsterna. Örebro Flygplats har parkeringszon 3030.

E-Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flowbird Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


LADDSTATIONER FÖR ELFORDON:

På långtidsparkeringen finns 12 laddstationer för elfordon. Här finns Typ 2-uttag, platser för elbil går inte att förboka. Laddstationsparkeringarna är endast till för laddfordon. Parkeringsbiljett betalas som vanligt och placeras i framrutan på ditt fordon.

Pris för laddning av fordon:
40 kr/8 h betalas genom sms (följ instruktioner på laddstolpe).

Klimatklivet