Ankomst & avgång

Här finner du dagens ankommande och avgående flyg.

Avgående Ankommande
Datum Tid Flight Destination Anmärkning
Datum Tid Flight Från Anmärkning

Kundtjänst / trafikinformation

019-30 70 00

Teknisk information

Örebro Läns Flygplats AB
705 94 Örebro

Örebro airport