Viktig information

Viktig information om Samsung Galaxy Note7 enligt EASA SIB No:2016-13

Brandrisker som är förknippade med Samsung Galaxy Note7 enheter Som en följd av Samsungs beslut att återkalla enheten Samsung Galaxy Note7 efter ett antal incidenter då enheter har fattat eld eller exploderat under laddning har Örebro Airport enligt EASAs rekommendation beslutat att förbjuda användning och laddning av dessa enheter ombord på flygplan. Enheten är inte tillåten i incheckat bagage, men får medföras ombord så länge den inte används eller laddas. 2016-09-15 

Important information about Galaxy Note7 ref. EASA SIB No:2016-13

Fire hazards associated with Samsung Galaxy Note7 devices As a result of a number of incidents where users have reported smartphones catching fire or exploding while charging, Samsung is recalling Samsung Galaxy Note7 devices.According to EASAs recommendation Örebro Airport has decided to ban the use of or charging of the device onboard aircraft. The device is not allowed in checked baggage, but may be carried onboard as long as it is not used or charged. 2016-09-15 


Följ oss på

Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flygavgångar

Växel: +46(0)19-30 70 00
Fax: +46(0)19-30 70 19
E-post:
handling@orebroairport.se

Kundtjänst / trafikinformation

019-30 70 00

Teknisk information

Örebro Läns Flygplats AB
705 94 Örebro

Örebro airport