Parkering

Om flygplatsens parkering.

LÅNGTID & KORTtid

Ingen förbokning av parkering krävs. Parkeringsområdet ligger i nära anslutning till passagerarterminalen.

Långtidsparkering:
110 kr/dygn
1 vecka 610 kr
2 veckor 920 kr
Därefter 45 kr/dygn
Max 30 dagar

Korttidsparkeringen erbjuder fri parkering i 3 timmar. Parkeringsautomater på långtidsparkeringen hanterar bensin-/kreditkort. Du kan även anslutna till apptjänster E-park eller Way To Park.

Funktionshindersanpassad parkering:
Finns på kort- och långtidsparkeringen i nära anslutning till terminalen. Parkeringen kan ej förbokas.

Öppethållande långtidsparkering:

Långtidsparkeringen hålls öppen i samband med passagerar ankomster och avgångar. Om flygplatsen är obemannad, kontakta CSG 019 - 26 40 50 som öppnar mot ersättningskostnad på 500 kr.

Parkera via Apptjänst

Förenkla din resa genom att ansluta till apptjänst innan din avresedag. Örebro Flygplats har parkeringszon 3030.

E-Park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Way To Park Länk till annan webbplats.


LADDSTATIONER FÖR ELFORDON:

På långtidsparkeringen finns 12 laddstationer för elfordon. Här finns Typ 2-uttag, platser för elbil går inte att förboka. Laddstationsparkeringarna är endast till för laddfordon. Parkeringsbiljett betalas som vanligt och placeras i framrutan på ditt fordon.

Pris för laddning av fordon:
40 kr/8 h betalas genom sms (följ instruktioner på laddstolpe).

Klimatklivet

Kundtjänst / trafikinformation

019-30 70 00

Teknisk information

Örebro Läns Flygplats AB
705 94 Örebro

Örebro airport