Parkering

Om flygplatsens parkering.

Parkering

På Örebro behöver du ej förbokning din parkering. Inom området finns betalautomater för bankkort. App-tjänsterna E-park eller Flowbird är anslutna zon 3030. Parkeringsområdet ligger i nära anslutning till passagerarterminalen och är alltid öppen.

Flygplatsen erbjuder 3h fri parkering
Parkeringspriser
dygn 1 = 140 kr
dygn 2 = 280 kr
dygn 3 = 420 kr
dygn 4 = 560 kr
dygn 5 till dygn 8 = 700 kr
dygn 9 = 840 kr
dygn 10 till dygn 15 = 920 kr
Varje påbörjad ny vecka efter dygn 15 kostar 220 kr.

Funktionshindersanpassad parkering:
Finns på tre parkeringsområden, platser är i nära anslutning till terminalen. Parkeringen kan ej förbokas.

ZON 3030 - Parkera via Apptjänst


LADDSTATIONER FÖR ELFORDON:

På flygplatsen finns 12 laddstationer för elfordon, dessa går ej att förboka och platerna är endast till för elfordon. Här finns Typ 2-uttag, 2,3 kWh. Utöver laddning så betalas parkeringsbiljett som vanligt.

Pris för laddning av fordon:
40 kr/8 h betalas genom sms (följ instruktioner på laddstolpe).

Klimatklivet