Kontakt

SERVICE för resenärer

Se flygplatsens mest förekommande frågor med svar.
E-post: servicecenter@orebroairport.se
Servicecenter: +46 (0)19- 30 70 30
Remisser: remisser@orebroairport.se

SERVICE handling, frakt & PPR

Förfrågningar: handling@orebroairport.se
PPR:
ppr@orebroairport.se
Tele:
+46 (0)19- 30 70 34 eller +46 (0)19- 30 70 28
Växel: +46 (0)19- 30 70 00, Fax: +46 (0)19- 24 11 13

postadress

Örebro Läns Flygplats
705 94 Örebro
Sverige

Kontakt till Några av flygplatsens medarbetare

Mikael Smedberg
VD & Verksamhetsansvarig
Telefon: +46 (0)19 30 70 18
mikael.smedberg[at]orebroairport.se

Johan Ljungberg
Affär & Strategiska projekt
Telefon: +46 (0)19 30 70 11
johan.ljungberg[at]orebroairport.se

Ulla Fägersten
Ramp & Personal
Telefon: +46 (0)19 30 70 32
ulla.fagersten[at]orebroairport.se

Marcus Anker
Flygsäkerhet
Telefon: +46 (0)19 30 70 02
marcus.anker[at]orebroairport.se

Anders Granfelt
Uppdragskoordinering
Telefon +46 (0) 19 30 70 35
anders.granfelt[at]orebroairport.se

Morgan Sandberg
Brand & Räddning
Telefon: +46 (0)19 30 70 24
morgan.sandberg[at]orebroairport.se

Victoria Holgersson
Säkerhet
Telefon: +46 (0)19 30 70 20
victoria.holgersson[at]orebroairport.se

Daniel Acar
Ekonomi
Telefon: +46 (0)19 30 70 14
daniel.acar[at]orebroairport.se

Viktoria Johansson
Marknad & Kommunikation
Telefon: +46 (0)19 30 70 22
viktoria.johansson[at]orebroairport.se

Cecilia Larsson
Hållbarhet
Telefon: +46 (0)19 30 70 23
cecilia.larsson[at]orebroairport.se

Mikael Reinholdz
IT & ANS
Telefon: +46 (0)19 30 70 15
mikael.reinholdz[at]orebroairport.se

Erik Johansson
Operativt ansvarig & Teknisk verksamhet
Telefon: +46 (0)19 30 70 13
erik.johansson[at]orebroairport.se

Lars Willgård
Utbildning
Telefon: +46 (0)19 30 70 12
lars.willgard[at]orebroairport.se