AFFÄRSuppslag TILL bussbolag

Nyhet

Örebro Airport har under uppstarten av flyglinjen mellan Örebro-London med Ryanair sett en kraftig efterfrågan från resenärer som har behov av en bussförbindelse mellan flygplatsen och Örebro centrum.

I första hand kan flygbussens turer trafikera Örebro Airport och Resecentrum i samband med Ryanairflyget. Vid de avgångar och ankomster som varit sedan uppstart av flyglinjer, 28 mars, har det varit mellan 25–30 resenärer som har sökt efter bussanslutning per flygtur. Flygplanet som opererar Örebro-London tar 189 personer per flight.

Skulle detta kunna vara din verksamhet som erbjuder flygbusstjänster i egen regi? Och som på så sätt erbjuder tillgänglighet och service till passagerare som ankommer till Örebroregionen. I ett utvecklingsskede kan även flygbussförbindelsen anpassas för chartertrafiktabeller och stämma överens med arbetstiderna för de individerna som arbetar på flygplatsens område.

Underlag och tidtabell Ryanair

Avgående Örebro-London: måndagar kl.15:00 och fredagar kl.15:50
Ankommande London-Örebro: måndagar kl.14:35 och fredagar kl.15:25

  • Incheckningen och säkerhetenskontrollen öppnar 2,5h innan avresa och stänger 40 minuter innan avgång. Förslagsvis behöver bussens ankomsttid till flygplatsen vara ca 2h innan flygets avgångstid.
  • Vid flygets ankomst till Örebro från London så behöver resenärerna viss tid för att hinna passera gränskontrollen och få sitt bagage.
  • Det är även en fördel om tidtabellen för busstabellen synkroniseras med avgångar som är kopplat till andra trafikslag vid Resecentrum, som exempelvis busslinjenätet och tågförbindelser.

Marknadsföring och kommunikation

Vad gäller marknadsföring om flygbusstjänsten, ex. hur man köper biljett osv. Detta kan med fördel publiceras på flygplatsen hemsida, med hänvisning till bussaktörens hemsida och biljettplattform, om aktören önskar. Detta skulle då finnas tillgängligt tillsammans med övriga tjänster inom service och transport som finns på www.orebroairport.se Länk till annan webbplats.

Söker du mer underlag? Kontakta Viktoria Johansson, viktoria.johansson@orebroairport.se