HJÄLPSÄNDNING PÅ VÄG TILL JORDBÄVNINGSDRABBADE TURIKET
FRÅN ÖREBRO

Nyhet

Under söndagsförmiddagen lyfte en Boeing 747 lastad med 300 familjetält och filtar på väg mot de svårt drabbade jordbävningsområdena i Turkiet och Syrien. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hanterar logistiken i uppdraget och ser till att materialet kommer på plats till områdena. Materialet lastades ombord under lördagskvällen på Örebro Airport och transportflyget lyfte strax efter kl.10 på söndagen.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2023/februari/msb-sander-familjetalt-till-turkiet/

Mer information: Mikael Smedberg, +46 (0)19 30 70 18, mikael.smedberg@orebroairport.se

Hjälpsändning på väg mot jordbävningsdrabbade Turkiet och Syrien från Örebro Flygplats.