Regeringen föreslår att Örebro Airport
blir Beredskapsflygplats

Nyhet

Pressmeddelande 17 december 2022

Under gårdagen meddelande Infrastukturdepartementet 27 svenska flygplatser som föreslås till beredskapsflygplatser under 2023 – Örebro Airport är en av dem. Uppdraget som beredskapsflygplats innebär att tillgodose samhällsviktig luftfart dygnet runt, bland annat hälso- och sjukvård, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg, krisberedskap och totalförsvaret. Regeringen avser att ta beslut under nästa vecka och ge Trafikverket i uppdrag att upprätthålla systemet med beredskapsflygplatser.

- Vi gläds åt att äntligen bli föreslagen som en beredskapsflygplats av regeringen, och hoppas att beslutet kommer snarast så att den oerhört viktiga samhällsfunktionen säkras, säger Irén Lejegren, Ordförande Örebro Läns Flygplats och Regionråd, Region Örebro län.

Mikael Smedberg som är vd på Örebro Airport är även han glad över beskedet.
- Det är angeläget att systemet finns på plats men även att vi får en bekräftelse på det samhällsviktiga jobb som flygplatsen upprätthåller, beskriver Mikael.

För mer information:

Mikael Smedberg, vd, Örebro Airport, +46 (0)19 30 70 18, mikael.smedberg@orebroairport.se

Irén Lejegren, Ordförande Örebro Läns Flygplats och Regionråd, Region Örebro län, iren.lejegren@regionorebrolan.se

Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/12/beredskapsflygplatser-under-2023-ska-forhandlas-fram/ Länk till annan webbplats.