Spana in FRAMTIDENS FLYGPLATS

Nyhet

Projektet Grön Flygplats och Sveriges regionala flygplatser har som mål att allt svenskt flyg ska vara helt fossilfritt till år 2045. Våra visioner stannar inte där. Vi vill att hela vår bransch blir fossilfri och att resenärer och gods kan färdas i hela Sverige på ett tids- och klimateffektivt sätt. Vi vill se en framtid där flygplatsen är en grön rese- och transporthub som värnar om den biologiska mångfalden, teknisk hållbar utveckling och digitalisering. Kika nedan på filmen framtidens flygplats.

https://gronflygplats.se/malbild-2045/ Länk till annan webbplats. kan ni läsa mer om Grön Flygplats och de regionala flygplatsernas målbild för framtidens flygplats.

Låt oss ställa om, inte ställa in.

#grönflygplats #fossilfrittflyg #orebroairport