"Vi har ett unikt logistikläge i sverige"

Nyhet

Örebro flygplats vill kunna expandera snabbt om det behövs i framtiden. Därför förbereds nu en stor utbyggnad av flygplatsen.

Det är Nerikes allehanda som rapporterar om att flygplatsen börjat titta på mark som ligger väster om flygplatsen. Ett 130 hektar stort område är föremål för en ny detaljplan. Syftet är att kunna anlägga hangarer och lokaler för fraktflyget.

– Vi har ett unikt logistikläge i Sverige där det går lätt och med ett litet klimatavtryck distribuera både människor och gods. Så vi behöver utrymmet, Johan Ljungberg, verksamhetsansvarig på Örebro Airport.

– Företag och verksamheter som har en nära anknytning till flyget ska också ha en möjlighet att etablera sig nära flygplatsen, säger Tage Arvidsson, vice ordförande i Örebro Airports styrelse.

Irén Lejegren, socialdemokratisk ordförande i styrelsen för Örebro flygplats säger till SVT Nyheter Örebro att tanken är att vara förberedd och snabbt kunna bygga ut om det behövs.

– Vi vill ha en yta ifall det skulle behövas för framtida behov, främst för fraktflyget, säger Irén Lejegren.

En arkeologisk undersökning har redan inletts på marken där utbyggnaden ska kunna ske.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/flygplatsen-forbereder-stor-utbyggnad