GDPR policy

Dina personuppgifter är säkra hos oss

Din integritet är viktig för oss och vi har uppdaterat vår dataskyddspolicy inför nya EU dataskyddslagen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj. Här kan du ta del av hur vi använder den data vi får till oss och hur vi skyddar den. Dina personuppgifter hos Örebro Airport kommer ej att delas till tredje part.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Då behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Om du i framtiden inte vill ta del av information från Örebro Airport eller vill bli raderad i sin helhet meddelar du det till marknad@orebroairport.se

Du hittar vår integritetspolicy här Word, 1.1 MB.

Hälsningar, Örebro Airport