News

Hi! Sign up for the latest news.

Customer service / traffic information

019-30 70 00

Technical information

Örebro Läns Flygplats AB
705 94 Örebro
SWEDEN

Örebro airport