2015 - förlängning av landningbanan inleds

under 2018 är banan färdigställd och uppmäter idag ca 3 300m.

2015 & 2018

Utvecklingen fortsätter kring flygplatsen och landningsbanan börjar förberedas för att utökas med ytterligare 700 meter. Anledningarna är att flygplan skall kunna operera direkt till långdistansdestinationer från/till Örebro på ett mer kostnadseffektivt sätt, utan mellanlandningar och fulllastade. Ytterligare en taxibana byggs samtidigt under projektets gång. Under 2018 är landningsbanan färdigställd och uppmäter idag 3 300m.